World of Tanks 56505 - KV1 (1:56) - Italeri

Model tanku ke slepení

Model tanku ke slepení. Velikost: 1:56; 12,2 cm. Balení obsahuje lepidlo.

Platnost kódu pro PC hru World of Tanks byla prodloužena do konce roku 2018.


Sada obsahuje:
1 STAVEBNICI – 1 TEKUTÉ LEPIDLO – 1 PRŮVODCE SVĚTEM TANKŮ – OBTISKY WORLD OF TANKS – 1 POZVÁNKOVÝ KÓD PRO PC VERZI – 1 BONUSOVÝ KÓD PRO PC VERZI – 1 BONUSOVÝ KÓD PRO Xbox VERZI. Barvy pro model nejsou součástí balení.

Informace o modelu:
Vývoj tohoto tanku byl zahájen na konci roku 1938. První prototyp vznikl v srpnu následujícího roku a poprvé zasáhl do boje v prosinci 1939 na Mannerheimově linii. Tento tank byl v masové výrobě od března 1940 do srpna 1942, za tu dobu ho z výrobní linky sjelo celkem 2769 kusů.
Těžký útočný tank KV-2, díly pro tuto verzi jsou také součástí balení, byl postaven na základě KV-1 v lednu roku 1940 a mezi lety 1940 a 1941 se ho vyrobilo 334 kusů.

Barevné schéma (Doporučené barvy Italeri):
 – 4720AP, 4728AP, 4769AP, 4797AP

Detaily modelu:
Měřítko: 1:56
Délka: 122 mm
Obtížnost: 2

Doporučeno pro děti od 14 let.

Upozornění: Nevhodné pro děti do 8 let. Děti mohou výrobek používat pouze pod dohledem dospělé osoby. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Liquid Cement – Lepidlo pro lepení modelů
Varování! Hořlavá kapalina a páry. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Používejte ochranné rukavice. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

Code C33-56505
Producer Italeri
Scale 1:56
Common price 25,46 €
Discount -25% (-6,28 €)
Your price19,18 €
on stock
+