Humbrol enamel

S

Výrobce

Availability

Enamel Thinners - Humbrol

125ml
AC7430
5,92 €
sold out

H.100 Red brown matt enamel tinlet - Humbrol

Červenohnědá
118/100
1,84 €
sold out

H.101 Mid green matt enamel tinlet - Humbrol

Zelená
118/101
1,84 €
sold out

H.102 Army Green - Matt - Humbrol

14ml
118/102
1,84 €
sold out

H.103 Cream - Matt - Humbrol

14ml
118/103
1,84 €
sold out

H.104 Oxford blue matt enamel tinlet - Humbrol

"Oxfordská" modrá
118/104
1,84 €
sold out

H.105 Marine green matt enamel tinlet - Humbrol

"Námořnická" zelená
118/105
1,84 €
sold out

H.106 Ocean grey matt enamel tinlet - Humbrol

"Oceánská" šedá
118/106
1,84 €
sold out

H.109 WW1 blue matt enamel tinlett - Humbrol

Modrá "WW1"
118/109
1,84 €
sold out

H.10 Service Brown - Gloss - Humbrol

14ml
118/010
1,84 €
sold out

H.110 Natural wood matt enamel tinlet - Humbrol

Přírodní dřevo
118/110
1,84 €
sold out

H.113 Rust - Matt - Humbrol

14ml
118/113
1,84 €
sold out

H.116 Us dark green matt enamel tinlet - Humbrol

Tmavě zelená
118/116
1,84 €
sold out

H.117 Us light green matt enamel tinlet - Humbrol

Světle zelená
118/117
1,84 €
sold out

H.118 Us tan matt enamel tinlet - Humbrol

Žlutohnědý bronz
118/118
1,84 €
sold out

H.119 Light earth 14ml matt enamel tinlet - Humbrol

Světlě hnědá "země"
118/119
1,84 €
sold out

H.120 Light green matt enamel tinlet - Humbrol

Světle zelená
118/120
1,84 €
sold out

H.121 Pale stone matt enamel tinlet - Humbrol

Světlý kámen
118/121
1,84 €
sold out

H.123 Extra dark sea grey satin enamel tinlet - Humbrol

Extra tmavá "mořská" šedá
118/123
1,84 €
sold out

H.125 Us dark grey satin enamel tinlet - Humbrol

Tmavě šedá
118/125
1,84 €
sold out

H.126 Us medium grey satin enamel tinlet - Humbrol

Šedá "střední odstín"
118/126
1,84 €
sold out

H.127 Us ghost grey satin enamel tinlet - Humbrol

Světle šedá
118/127
1,84 €
sold out

H.128 Us compass grey satin enamel tinlet - Humbrol

Šedá "kompas"
118/128
1,84 €
sold out

H.129 Us gull grey satin enamel tinlet - Humbrol

Šedá "racek"
118/129
1,84 €
sold out

H.12 Copper metallic enamel tinlet - Humbrol

Měď
118/012
1,84 €
sold out

H.130 White satin enamel tinlet - Humbrol

Bílá
118/130
1,84 €
sold out

H.132 Red satin enamel tinlet - Humbrol

Červená
118/132
1,84 €

H.133 Brown satin enamel tinlet - Humbrol

Hnědá
118/133
1,84 €
sold out

H.135 Satin varnish satin enamel tinlet - Humbrol

Bezbarvý lak
118/135
1,84 €
sold out

H.140 Gull grey 14ml matt enamel tinlet - Humbrol

Šedá "racek"
118/140
1,84 €
sold out

H.144 Intermediate blue matt enamel tinlet - Humbrol

Modrá "střední odstín"
118/144
1,84 €
sold out

H.145 Medium grey matt enamel tinlet - Humbrol

Šedá "střední odstín"
118/145
1,84 €
sold out

H.147 Light grey matt enamel tinlet - Humbrol

Světle šedá
118/147
1,84 €
sold out

H.148 Radome tan matt enamel tinlet - Humbrol

Světle žlutohnědá
118/148
1,84 €

H.149 M-Dark Green - Humbrol

14
118/149
1,84 €
sold out

H.150 Forest green matt enamel tinlet - Humbrol

"Lesní" zelená
118/150
1,84 €
sold out

H.153 Insignia red matt enamel tinlet - Humbrol

Červená "značící"
118/153
1,84 €
sold out

H.154 Insignia yellow matt enamel tinlet - Humbrol

Žlutá "značkovací"
118/154
1,84 €
sold out

H.155 Olive drab matt enamel tinlet - Humbrol

Olivová
118/155
1,84 €
sold out

H.156 Dark camoflage grey satin enamel tinlet - Humbrol

"Maskovací" šedá
118/156
1,84 €
sold out

H.157 Azure blue matt enamel tinlet - Humbrol

Azurově modrá
118/157
1,84 €
sold out

H.159 Khaki drab matt enamel tinlet - Humbrol

Khaki, hnědožlutá
118/159
1,84 €
sold out

H.15 Midnight blue gloss enamel tinlet - Humbrol

Půlnoční modrá
118/015
1,84 €

H.160 German cam red brown matt enamel tinlet - Humbrol

Červenohnědá
118/160
1,84 €
sold out

H.163 Dark green satin enamel tinlet - Humbrol

Tmavě zelená
118/163
1,84 €
sold out

H.164 Dark sea grey satin enamel tinlet - Humbrol

Tmavě "mořská" šedá
118/164
1,84 €
sold out

H.165 Medium sea grey satin enamel tinlet - Humbrol

"Mořská" šedá "střední odstín"
118/165
1,84 €
sold out

H.166 Light aircraft grey satin enamel tinlet - Humbrol

Světle "letecká" šedá
118/166
1,84 €
sold out

H.167 Raf barley grey satin enamel tinlet - Humbrol

Tmavě šedá "Raf"
118/167
1,84 €
sold out

H.168 S-Hemp enamel - Humbrol

 
118/168
1,84 €
sold out

H.16 Gold metallic enamel tinlet - Humbrol

Metalická zlatá
118/016
1,84 €
sold out

H.171 Antique bronze metallic enamel tinlet - Humbrol

"Antický" bronz
118/171
1,84 €
sold out

H.174 Signal red satin enamel tinlet - Humbrol

"Signální" červená
118/174
1,84 €
sold out

H.186 Brown matt enamel tinlet - Humbrol

14
118/186
1,84 €
sold out

H.18 Orange gloss enamel tinlet - Humbrol

Oranžová
118/018
1,84 €
sold out

H.195 Chrome green satin enamel tinlet - Humbrol

Zelený chrom
118/195
1,84 €
sold out