Tamiya Spray TS

 

Výrobce

Base White - Tamiya

100ml
TS-101
6,76 €

SG Bright Gun Metal - Tamiya

 
TS-100
6,76 €

Spray TS12 Orange - Tamiya

100
TS-12
6,76 €
vyprodáno

Spray TS17 Gloss Aluminum - Tamiya

100
TS-17
6,76 €
vyprodáno

Spray TS27 Matt White - Tamiya

 
TS-27
6,76 €

Spray TS30 Silver Leaf - Tamiya

 
TS-30
6,76 €

Spray TS33 Dull Red - Tamiya

100
TS-33
6,76 €
vyprodáno

Spray TS34 Camel Yellow - Tamiya

100
TS-34
6,76 €

Spray TS36 Fluorescent Red - Tamiya

100
TS-36
7,4 €
vyprodáno

Spray TS37 Lavender - Tamiya

100
TS-37
6,76 €

Spray TS40 Metallic Black - Tamiya

100
TS-40
6,76 €
vyprodáno

Spray TS42 Light Gun Metal - Tamiya

100
TS-42
6,76 €
vyprodáno

Spray TS50 Mica Blue - Tamiya

100
TS-50
6,76 €
vyprodáno

Spray TS51 Racing Blue - Tamiya

100
TS-51
6,76 €
vyprodáno

Spray TS54 Light Metallic Blue - Tamiya

100ml
TS-54
6,76 €

Spray TS56 Brilliant Orange - Tamiya

100ml
TS-56
6,76 €

Spray TS60 Pearl Green - Tamiya

100 ml
TS-60
6,76 €

Spray TS63 NATO Black - Tamiya

 
TS-63
6,76 €
vyprodáno

Spray TS65 Pearl Clear - Tamiya

100ml
TS-65
6,76 €

Spray TS66 IJN Gray - Tamiya

 
TS-66
6,76 €
vyprodáno

Spray TS67 IJN Gray Sasebo - Tamiya

 
TS-67
6,76 €

Spray TS75 Champagne Gold - Tamiya

100
TS-75
6,76 €

Spray TS7 Racing White - Tamiya

 
TS-7
6,76 €

Spray TS84 Metalic Gold - Tamiya

100ml
TS-84
14,36 €

Spray TS97 Pearl Yellow - Tamiya

100
TS-97
6,76 €

Spray TS98 Pure Orange - Tamiya

100ml
TS-98
6,76 €

Sprej TS10 French Blue - Tamiya

100
TS-10
6,76 €

Sprej TS13 Clear – Tamiya

TS13
TS-13
6,76 €
vyprodáno

Sprej TS14 Black - Tamiya

100
TS-14
6,76 €
vyprodáno

Sprej TS15 Blue - Tamiya

100
TS-15
6,76 €

Sprej TS18 Metallic Red - Tamiya

100
TS-18
6,76 €

Sprej TS19 Metallic Blue - Tamiya

100
TS-19
6,76 €

Sprej TS1 Red Brown - Tamiya

100
TS-1
6,76 €

Sprej TS20 Metallic Green – Tamiya

100
TS-20
6,76 €

Sprej TS21 Gold - Tamiya

100
TS-21
6,76 €

Sprej TS22 Light Green – Tamiya

TS22
TS-22
6,76 €

Sprej TS23 Light Blue - Tamiya

100
TS-23
6,76 €
vyprodáno

Sprej TS24 Purple, Fialová - Tamiya

100
TS-24
6,76 €

Sprej TS26 Pure White - Tamiya

100
TS-26
6,76 €
vyprodáno

Sprej TS28 Olive Drab 2 - Tamiya

100
TS-28
6,76 €
vyprodáno

Sprej TS29 Semi Gloss Black - Tamiya

100
TS-29
6,76 €
vyprodáno

Sprej TS2 Dark Green, Tmavě Zelená - Tamiya

100
TS-2
6,76 €
vyprodáno

Sprej TS-32 Haze Grey - Tamiya

100ml
TS-32
6,76 €

Sprej TS38 Gun Metal - Tamiya

100
TS-38
6,76 €

Sprej TS39 Mica Red - Tamiya

100
TS-39
6,76 €

Sprej TS41 Coral Blue - Tamiya

100
TS-41
6,76 €

Sprej TS43 Racing Green - Tamiya

100
TS-43
6,76 €
vyprodáno

Sprej TS44 Brilliant Blue - Tamiya

100
TS-44
6,76 €
vyprodáno