World of Tanks 36505 - DIORAMA SET (1:35) - Italeri

Model diorama ke slepení

Model diorama ke slepení. Velikost: 1:35. Balení obsahuje lepidlo.

Platnost kódu pro PC hru World of Tans byla prodloužena do konce roku 2018.


Sada obsahuje:
1× kostelní dveře, 1× kostelní okno, dopravni značky a obtisky World of Tanks, cihlové zdi a plakát (42×59,4 cm). Barvy pro model nejsou součástí balení.

Informace o modelu:
Sada s dioramatem města Himmelsdorf – oživte své oblíbené pouliční bitvy tak, jak se odehrály v hlavním městě světa World of Tanks! Nejenže s touto sadou obdržíte některé ikonické části scenérie, jak je znáte ze hry, ale najdete v ní i výběr tankových dopravních značek z druhé světové války. Jako malý bonus tato sada navíc obsahuje také exkluzivní plakát Himmelsdorfu, který přinese malý kousek světa World of Tanks až k vám domů!

Detaily modelu:
Měřítko: 1:35
Obtížnost: 1

Doporučeno pro děti od 14 let.

Upozornění: Nevhodné pro děti do 8 let. Děti mohou výrobek používat pouze pod dohledem dospělé osoby. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Liquid Cement – Lepidlo pro lepení modelů
Varování! Hořlavá kapalina a páry. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Používejte ochranné rukavice. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

Code ITA36505
Producer Italeri
Scale 1:35
Common price 25,46 €
Discount -20% (-5,06 €)
Your price20,4 €
sold out