Model Set World of Tanks 74002 - Sherman (1:72)

Model tanku ke slepení

Model tanku ke slepení. Velikost: 1:56; 8,5 cm. Balení obsahuje: model, lepidlo, štětec, barvy, obtisky, zvací a bonusový kód 

Platnost kódu pro PC hru World of Tanks byla prodloužena do konce roku 2018.


Sada obsahuje:
MODEL KE SLEPENÍ, BAREVNÝ NÁVOD, OBTISKY WORLD OF TANKS, ZVACÍ KÓD, BONUSOVÝ KÓD, AKRYLOVÉ BARVY, TEKUTÉ LEPIDLO A ŠTĚTEC

Informace o modelu:
Střední tank M4 Sherman byl hlavním tankem Spojených států během druhé světové války. Jednalo se o první a nejzákladnější verzi řady Sherman a také nejběžněji vyráběný americký tank v druhé světové válce. V podstatě v té době tvořil páteř amerických obrněných jednotek.
Celkem se vyrobilo 49 234 vozidel.

Sherman byl postaven na základu středního tanku M3 a z tohoto předchozího stroje si ponechal mnoho konstrukčních prvků. M4 však na rozdíl od něj dostal plně pohyblivou věž osazenou 75mm dělem.

Pro usnadnění výroby byla rodina tanků Sherman upravena do matoucí řady variant – od základní M4 až po slavnou „Easy Eight“.

Sherman se poprvé pustil do boje s britskými jednotkami v severní Africe na konci roku 1942, proti německým strojům Panzer III a Panzer IV. Od té doby se potom používal na všech frontách až do samotného konce války.

Tento tank se snadno masově vyráběl a byl poměrně spolehlivý. Jeho hlavními slabinami byla nedostatečná palebná síla a úzké pojezdové pásy, vinou kterých často uvízl v blátivém terénu.

Detaily modelu:
Měřítko: 1:72
Délka: 85 mm
Obtížnost: 3

Doporučeno pro děti od 14 let.

Upozornění: Nevhodné pro děti do 8 let. Děti mohou výrobek používat pouze pod dohledem dospělé osoby. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Liquid Cement – Lepidlo pro lepení modelů
Varování! Hořlavá kapalina a páry. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Používejte ochranné rukavice. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

Code C33-74002
Producer Italeri
Scale 1:72
Common price 23,96 €
Discount -19% (-4,56 €)
Your price19,4 €
vyprodáno