World of Tanks 36501 - FERDINAND (1:35) - Italeri

Model tanku ke slepení

Model tanku ke slepení. Velikost: 1:35; 24,2 cm. Balení obsahuje lepidlo.

Platnost kódu pro PC hru World of Tanks byla prodloužena do konce roku 2018.


Sada obsahuje:
model ke slepení, lepidlo, průvodce světem tanků, obtisky pro World of Tanks, 1× bonusový kód, 3× zvací kód do hry. Barvy pro model nejsou součástí balení.

Informace o originálu:
Oficiální německé označení: Sturmgeschutz (StuG) 8,8cm Pak43/2 (Ferdinand/Elefant)
StuG 8,8cm byl postaven na neúspěšném šasi Porsche Tiger osazeném vpředu těžce obrněnou nástavbou a 8,8cm dělem Pak 43/2 L/71.
Celkem se vyrobilo 90 vozidel; poprvé se zúčastnily boje v bitvě v Kurském oblouku (Operace Zitadelle). V roce 1943 se vyráběly pod názvem Ferdinand podle Ferdinanda Porscheho, který je navrhl, brzy však byly přejmenovány. Po bitvě u Kursku bylo zbývajících 48 strojů staženo ze služby a prošlo generální údržbou a revizí. Při ní dostaly navíc kulomet umístěný na kulovém držáku vepředu a také velitelskou kupoli. Zanedlouho bylo také rozhodnuto o novém označení Elefant.
Vozidlo bylo přijato se smíšenými pocity. Posádce poskytovalo dobrou ochranu díky jeho tlustému pancíři, po mechanické stránce bylo ale značně nespolehlivé kvůli použití nestandardních dílů.
I přesto mohl být Ferdinand/Elefant klidně nejúspěšnějším stíhačem tanků celé války, dosáhl poměru zničených nepřátelských tanků ku ztrátám přibližně 10:1.

Detaily modelu:
Měřítko: 1:35
Délka: 242 mm
Obtížnost: 3

Doporučeno pro děti od 14 let.

Upozornění: Nevhodné pro děti do 8 let. Děti mohou výrobek používat pouze pod dohledem dospělé osoby. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Liquid Cement – Lepidlo pro lepení modelů
Varování! Hořlavá kapalina a páry. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Používejte ochranné rukavice. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

Code C33-36501
Producer Italeri
Scale 1:35
Discount -20% (-8,35 €)
33,21 € Common price 41,56 €
on stock
+